Objednávka patentových informačných služiebObjednávateľ: 

Organizácia*: 

Adresa:  

E-mail*:     Tel./fax: 

Meno objednávateľa*: 

Druh požadovanej rešerše:


Rešerše s informatívnou rešeršnou správou:

 Rešerše na stav techniky
 Rešerše na konkurenčné firmy

Patentové štatistické analýzy vrátane vizualizácie:
 Analýzy technických trendov
 Analýzy aktivít konkurentov
 Analýzy domácich a cieľových trhov

Patentové monitorovacie služby:
 Sledovanie techniky - priebežné
 Priebežné sledovanie stavu konkurenta a konkurencie

Názov patentovej rešerše:

Príklad 1: Bezolovnaté spájky Sn-Ag-Cu
Príklad 2: Analýza patentových trendov firmy IBM a MATSUSHITA
Príklad 3: Spôsob výroby bezolovnatých spájok Sn-Ag-Cu so zameraním na firmy IBM, Ford, Toyota, VW, Peugeot, Mitsubishi, Matsushita
Podrobná špecifikácia patentovej rešerše:

  
 
Príklad 1: Bezolovnaté spájky Sn-Ag-Cu v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Pri rešerši je potrebné zamerať sa najmä na oblasť využitia.

Príklad 2: Sledovanie firmy IBM a MATSUSHITA vo vývoji optických vlákien a káblov.
Príklad 3: zamerať sa najmä na oblasť výroby bezolovnatých spájok Sn-Ag-Cu v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Odborná terminológia:

 
Príklad 1: Lead free solder, Sn-Ag-Cu, Pb free solder, spájky SAC, solder Sn-Ag-Cu

Príklad 2: optic fibre, optic cable
Firmy pôsobiace na trhu:
 
Príklad: Toyota, IBM Company, Samsung Electro Mechanics, Ford Motor Company, Matsushita Electric Industrial
Územný a časový rozsah rešerše:

Príklad: EPO, PCT, USA, UK, 15 rokov

 
Doplnenie patentovej rešerše o rešerš z nepatentovej literatúry. áno:    nie: 

Zistenie právneho stavu:  áno:    nie: 


* povinné údaje

Vyplnenú pbjednávku si môžete vytlačiť pred odoslaním funkciou (ikonkou) pre tlač vo vašom prehliadači.