Návrh na zakúpenie dokumentuDo svojho fondu získava CVTI SR ročne okolo 6 tisíc kníh a takmer 2,5 tisíc titulov periodík z oblasti techniky a aplikovaných prírodných vied. Aby sa skvalitnil výber titulov, máte možnosť poslať svoje pripomienky a návrhy na nové tituly kníh alebo periodík, ktoré Vám vo fonde CVTI SR chýbajú. Titul musí byť samozrejme v súlade s tematickým zameraním knižnice. Akviziční pracovníci Vaše návrhy posúdia a ak budú vyhovovať profilu CVTI SR, pokúsia sa ich získať do fondu a potom Vás o tom informovať. Stačí, keď vyplníte nasledujúci formulár.
(Ak nepoznáte všetky údaje, uveďte aspoň niektoré alebo prameň, z ktorého ste informáciu o publikácii čerpali).

návrh na zakúpenie knihy:

 

autor:
názov:
miesto vydania, vydavateľ, rok:         
ISBN:
informačný prameň:  
Vaša e-mailová adresa:  
 
 
návrh na zakúpenie periodika:
 
 
názov:
miesto (krajina)vydania, vydavateľ        
ISSN:
informačný prameň:  
Vaša e-mailová adresa: