... viac o online katalógu

Aplikácia on-line katalógu umožňuje:

 • vyhľadávať dokumenty,
 • zobrazovať záznamy vyhľadaných dokumentov,
 • zisťovať aktuálny stav/dostupnosť exemplárov (k dispozícii, objednaný, vypožičaný, rezervovaný, sprístupňovaný iba prezenčne v študovniach),
 • vyhľadané záznamy (alebo výber z nich) tlačiť, uložiť do košíka pre ďalšie využitie, uložiť ako XLS súbor,
 • vytvoriť RSS kanál z dotazu.

 
Registrovaní používatelia (s platným čitateľským preukazom/platnou registráciou) majú po prihlásení navyše možnosť:

 • objednávať si voľné dokumenty,
 • rezervovať si dokumenty, ktoré práve nie sú voľné,
 • sledovať svoju kartu používateľa - stav svojich výpožičiek, objednávok, rezervácií, poplatkov,
 • predlžovať výpožičnú lehotu vypožičaných dokumentov,
 • meniť niektoré údaje - prístupové heslo, e-mailovú adresu pre zasielanie avíz a upomienok,
 • vstupovať priamo do plných textov vybraných e-kníh a e-periodík.

 
Na správnu funkčnosť on-line katalógu je potrebná minimálne verzia prehliadača IE 5.5 prípadne jeho ekvivalenty.

Posledný update stránky: 2012-06-21 14:54