85vyrocie.cvtisr.sk

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Small Grants Program: Transfer znalostí – tvorivé dielne, otvorená veda, inovácie, informačné systémy


program Erasmus+: DRIVEN GT-SLOVAKIA


program COSME: Enterprise Europe Network


program Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME: EUSDR PA 07


program Kreatívna Európa: EODOPEN


program Digital Europe Programme (DIGITAL): skQCI


Program HORIZONT EURÓPA:

Európska Noc výskumníkov 2022 - 2023

SEREN5

NCP4Industry

COSMOS4HE

CARE4BIO

Net4SocietyHE

MSCA-NET

TRAMI

NCP_WIDERA.NET

Access2EIC

IDEAL-IST

Program HORIZONT 2020:     

LASERLAB EUROPE

CARLA

Bridge2HE

Posledný update stránky: 2023-05-16 15:32
×