IDEAL-IST

Program: Horizont Európa

Coordination and support action

Celý názov projektu:  Ideal-ist transnational NCP project

Koordinátor: NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY (Izrael)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 28 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.03.2022 – 28.02.2025

Rozpočet CVTI SR: 27 663,00 EUR

Strategickým cieľom projektu Ideal – ist je umožniť všetkým Národným kontaktným bodom pre program Horizont Európa Klaster 4 časť digitalizácia prístup k vedomostiam, nástrojom a skúsenostiam, ktoré potrebujú, aby zaručili prvotriedne služby pre svojich klientov.

Cieľ Ideal-ist: Prístup k širokej znalostnej základni o príležitostiach v digitálnom prostredí, zlepšovanie a rozširovanie pracovných nástrojov a služieb NCP, interakcia medzi žiadateľmi, NCP, Komisiou a strategickými partnerstvami na osobitnej úrovni, ktorá zvyšuje odbornosť. Projekt sa zameriava na 4 hlavné aktivity:

  1. Manažovať, zdieľať a udržiavať znalostnú základňu Ideal-ist počas a po prispôsobení sa na nový program Horizont Európa,
  2. Posilnenie pocitu komunity a tímovej spolupráce medzi NCP pre oblasť digitalizácia a ostatnými oblasťami Klastra 4,
  3. Ponúknuť služby špeciálne dizajnované pre NCP v oblasti digitalizácia,
  4. Ponúknuť služby orientované na žiadateľov.

V rámci projektu sa plánujú organizovať rôzne tréningy pre NCP a súbory nástrojov, pričom sa tu zohľadňuje aj dôležitosť posilnenia tzv. „widening countries“, a to prostredníctvom zdieľania najlepšej praxe z krajín, ktoré sú silné v čerpaní finančných prostriedkov v programe. Projekt sa neorientuje len na podujatia pre Národné kontaktné body, ale aj podujatia pre potenciálnych účastníkov výziev na podávanie projektových návrhov v rámci Horizont Európa, ako sú napr. brokerage eventy, workshopy a eventy, v rámci ktorých sa budú kontrolovať projektové návrhy. Ideal-ist bude spolupracovať aj s ostatnými NCP sieťami pre Klaster 4 – a to so sieťou pre oblasť priemysel a oblasť vesmír. 

 

https://www.ideal-ist.eu 

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská
anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

tomas.pavlik(at)cvtisr.sk

 

 

 

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:12