NCP_WIDERA.NET

NCP_WIDERA.NET

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: TRANSNATIONAL NETWORK OF NATIONAL CONTACT POINTS (NCPS) FOR WIDENING PARTICIPATION AND STRENGTHENING THE EUROPEAN RESEARCH AREA

Coordination and support action

Koordinátor: NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, Poland

Konzorcium pozostáva z 19 partnerov.

Trvanie projektu: máj 2022 – apríl 2025

Rozpočet CVTI SR: 220 375,- EUR

WIDERA.NET je 3-ročný projekt typu CSA, ktorý tematicky nadväzuje na predchádzajúci projekt, určený na zvýšenie kompetencií národných kontaktných bodov zodpovedných za oblasť Horizontu Európa – Rozširovanie účasti a posilnenie európskeho výskumného priestoru (ERA).

Cieľom projektu je:

  • Zviditeľnenie tej oblasti Horizontu Európa, ktorá je zameraná predovšetkým na reformu a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií
  • Budovanie kapacít národných kontaktných bodov, zodpovedných za Rozširovanie účasti a posilnenie ERA
  • Poskytovanie pre-screeningu projektových zámerov pred ich odovzdaním Európskej komisii na hodnotenie
  • Poskytovanie mentoringu kvalifikovanými zahraničnými mentormi s cieľom zvýšenia kvality projektových zámerov.

 

Kontakt:

kvetoslava.papanova(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:11