360 CARLA

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: 360 Photonics Career Launch Programs - 360 CARLA

Koordinátor: FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES (ICFO, Španielsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR (pôvodne Medzinárodné laserové centrum) + ďalších 11 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.01.2024 - 30.06.2026

Rozpočet CVTI SR: 54 000,00 EUR


Podobne ako v iných oblastiach aj vo fotonickom priemysle je nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Tento nedostatok je spôsobený absenciou vzdelávacích a školiacich programov, neznalosťou ponúkaných pracovných príležitostí, rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami a tiež neinformovanosťou o možnostiach uplatnenia sa v rôznych profesiách, ktoré „fotonické ekosystémy“ okrem iného ponúkajú.

Úspešne riešený projekt v predchádzajúcej výzve s názvom CARLA mal za cieľ propagovať kariéru vo fotonike medzi študentami a výskumníkmi na technických školách prostredníctvom fotonických kariérnych podujatí tzv. „CARLA camps“.

Nový projekt s názvom 360 CARLA sa snaží nadviazať na dynamiku vytvorenú úspešným projektom CARLA, nielen udržať ale aj zvýšiť záujem o fotoniku, ktorí účastníci „CARLA camps“ získali a orientovať sa na širšie spektrum univerzitných študentov a začínajúcich výskumníkov.

Za týmto účelom budú vytvorené programy v oblasti fotonických aplikácií alebo trhov zahŕňajúce:

1) Zdravie: Biotechnológie a lekárska fotonika,

2) Kvantové technológie/komunikácie,

3) Energia, životné prostredie a udržateľnosťe

4) Výroba/Priemysel 4.0.

 

Kontakt:

Ing. Jozef Chovan, PhD.  jozef.chovan(at)cvtisr.sk

prof. Ing. František Uherek, PhD.  frantisek.uherek(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-15 16:19