skQCI

Program: Digital Europe Programme (DIGITAL)

GRANT AGREEMENT Project 101091548 — skQCI

Celý názov projektu: Slovak Quantum Communication Infrastructure

Koordinátor: FYZIKÁLNY ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov

Trvanie projektu: 30 mesiacov (1.1.2023 - 30.6.2025)

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 390 913, 80 €

Celkový rozpočet projektu: 9 999 801,63 €

Opis: Projekt Slovak Quantum Communication Infrastructure je pokračovaním spolupráce medzi výskumnými skupinami zaoberajúcimi sa kvantovou informáciou, ktoré vytvorili prvé medzinárodné spojenie QKD medzi Slovenskom a Rakúskom v snahe realizovať víziu kvantovej sieti konzorcia Quapital (https://quapital.eu). Cieľom je použiť rovnaký hardvér a technológie na implementáciu rôznych protokolov QKD založených na entanglemente s cieľom vytvoriť v tejto prvej fáze 6 uzlov v rámci Slovenska, čím sa vytvorí chrbtica národnej kvantovej siete.

Tento projekt umožňuje Slovensku aktívne sa zapojiť do európskej misie EuroQCI prostredníctvom vývoja kvantových komunikačných technológií a pomáhať pri vytváraní školiaceho výskumného centra, ktoré bude prínosom pre celé stredoeurópske územie, čím sa vytvorí udržateľný znalostný ekosystém pre budúcich kvantových inžinierov.

Projekt sa realizuje v siedmych pracovných balíkoch:

WP1 Project management and coordination

WP2 netQUTE - Broadband Source of Entanglement for Quantum Networks

WP3 deteQUTE - Development of a user-friendly quantum communication facility

WP4 eduQUTE – International training and education centre for Quantum Technologie

Partneri projektu:

KOORDINÁTOR: FYZIKÁLNY ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

NÁRODNÉ CENTRUM PRE KVANTOVÉ TECHNOLÓGIE

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE

ŽILINSKA UNIVERZITA V ŽILINE

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

Kontakt: 

Odborné aktivity: Dušan Lorenc, Andrej Buček, Eva Noskovičová, Monika Jerigová

Publicita: Peter Wachter

peter.wachter(at)cvtisr.sk

0917 733 516 ; 02/69 253 148


VIAC INFORMÁCIÍ o PROJEKTE

VIAC INFORMÁCIÍ o PROGRAME PROJEKTE

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:05