STEIDA

Akronym projektu: STEIDA

Program: Erasmus+

Celý názov projektu: Strengthening Technology Transfer Ecosystem through Innovative and Digital Approaches

Koordinátor: Karadeniz Technical University, Turecko

Trvanie projektu: 31.12.2023 – 30.12.2026

Celkový rozpočet projektu : 250 000 EUR

Rozpočet CVTI SR v projekte: 37 160 EUR

Cieľ: Projekt STEIDA má za cieľ posilniť ekosystém transferu technológií (TT) prostredníctvom inovatívneho a holistického prístupu, ktorý bude podporovať národnú a medzinárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania (HEI), akademikmi, podnikmi, študentmi, podnikateľmi a inými stakeholdermi rozvojom/používaním digitálnych platforiem a sietí. Projekt tiež prispeje k preklenutiu priepasti medzi akademickou sférou a priemyslom prostredníctvom poskytovania nových kompetencií študentom.

Projekt zahŕňa inovatívne prístupy a výstupy ako napr.  nadnárodnú komplexnú štúdiu ekosystému TT, výskum osvedčených postupov (best practices), vývoj nových inovatívnych učebných osnov pre HEI, školiace moduly pre profesionálov/nováčikov v oblasti TT a digitálnu platformu, ktorá spolu spojí spoločnosti, akademikov, študentov a podnikateľov.

 

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská anna.krivjanska (at) cvtisr.sk

Mgr. Rudolf Pástor, PhD. rudolf.pastor (at) cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-01-31 16:32