NÁRODNÉ PROJEKTY


PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020


    
  
  
   NISPEZ IV

   DC VaV II

   Národný projekt NPC II - BA kraj / Národný projekt NPC v regiónoch                     

   SK4ERA

   Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
  
Posledný update stránky: 2021-06-23 12:52