Transfer znalostí – tvorivé dielne, otvorená veda, inovácie, informačné systémy

Program: Small Grants Program

Celý názov projektu: Transfer znalostí – tvorivé dielne, otvorená veda, inovácie, informačné systémy

Trvanie projektu: 1.12.2022 – 30.6.2023

Celkový rozpočet: € 14 998,00

Účelom projektu je posilniť existujúcu americko-slovenskú spoluprácu medzi Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Kalifornskou univerzitou v San Diegu (UC San Diego). Súčasťou CVTI SR je prevádzka dvoch špecifických technologických výrobných a vzdelávacích priestorov Fablab. Americký partner prevádzkuje  podobný priestor. Hlavným účelom projektu  je zdieľanie skúseností, výmena poznatkov a prenos informácií potrebných na zlepšenie týchto výrobných priestorov.

Ďalšími oblasťami transferu znalostí budú otvorená veda, celoživotné vzdelávanie, knižnično-informačné systémy a inovácie v knižnično-informačných službách.

Projekt sa zaoberá prioritou veľvyslanectva USA „Podpora ekonomickej prosperity, energetickej bezpečnosti a podnikania prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám“. Partnerstvo medzi USA a Slovenskom je veľmi dôležité pre obojstranný rozvoj a spoluprácu profesionálov. Tento špecifický projekt, zameraný aj na tvorivé priestory. Stavia sa na už prebiehajúcej zmluvnej spolupráci dvoch inštitúcií, ktorá má  potenciál prerásť do  prenosu vedomostí, skúseností a osvedčených postupov. Zdieľanie osvedčených postupov zlepší prístup k technológiám na Slovensku. Osveta zvýši záujem o využívanie tvorivých dielní aj na dennej báze.

Kontakt:

Tomáš Fiala, tomas.fiala(at)cvtisr.sk


PR výstupy:


Slovenské knižnice sa inšpirujú najmodernejšími SmartLabmi v USA   tlačová správa október 2022

príspevok na sociálnej sieti Facebook, profil CVTI SR  │FB post │október 2022

príspevok na sociálnej sieti Facebook, profil časopisu ITlib.Informačné technológie a knižnice   │FB post │október 2022

Slovenské knižnice sa inšpirujú najmodernejšími SmartLabmi v USA článok, minedu.sk│október 2022

CVTI SR: Knižnice sa inšpirujú najmodernejšími SmartLabmi v USA  │článok, teraz.sk│október 2022

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:05