COSMOS4HE

Program: Horizont Európa

Coordination and Support Actions

Celý názov projektu: Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services for Horizon Europe

Koordinátor: IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREVNAS (Grécko)

Partneri: Konzorcium pozostáva zo 16 partnerov

Trvanie projektu: 36 mesiacov (začiatok 1. júl 2022)

Rozpočet CVTI SR: 21 500,00 EUR

Cieľ:

Celkovým cieľom projektu COSMOS4HE je podporiť profesionalizáciu služieb poskytovaných národnými kontaktnými bodmi v tematickej oblasti kozmického priestoru (kozmické NCP) a poskytovať ďalšie služby na úrovni EÚ a mimo nej. Rozšírením kompetencií a znalostí národných kontaktných bodov pre oblasť kozmického priestoru sa zlepšia služby národných kontaktných bodov,  čo následne prispeje k zvýšeniu kvality návrhov a zníženiu vstupných bariér pre nových žiadateľov. Osobitný dôraz sa bude klásť na rozšírenie účasti.

COSMOS4HE bude realizovať tieto hlavné ciele prostredníctvom uľahčenia nadnárodnej spolupráce medzi  kozmickými národnými kontaktnými bodmi a spoluprácou s ďalšími dvoma sieťami národných kontaktných bodov klastra 4 (v tematických oblastiach Digitálne technológie a Priemysel) ako aj so sieťami NCP z iných častí programu Horizont Európa a ďalšími relevantnými sieťami, ako je Enterprise  Europe Network (EEN).

Kontakt:

Karolína Patrzyk Havlíčková

karolina.havlickova(at)cvtisr.sk

Erika Hlavatá

erika.hlavata(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:09