NCP4Missions

NCP4MissionsProgram:  Horizont Európa

Celý názov projektu: NCP4Missions

Koordinátor: Forschungszentrum Julich (Nemecko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 17 partnerských organizácií

Trvanie projektu: september 2023 – február 2028

Rozpočet CVTI SR: 74 125, 00 EUR

NCP4Missions je sieťovací projekt národných kontaktných bodov (NCP) pre päť misií EÚ s cieľom zlepšiť a profesionalizovať podporné služby NCP pre výzvy na misie EÚ, znížiť prekážky vstupu pre žiadateľov, zvýšiť kvalitu podávaných návrhov ako aj zvýšiť viditeľnosť NCP pre misie a spoluprácu s ostatnými príslušnými zainteresovanými partnermi.

Projekt poskytuje kontinuálne opatrenia na budovanie kapacít pre NCP (vrátane elektronického vzdelávania, Deep Dives, Meet&Share, Aktualizácie misií) na podporu NCP v ich práci. To im má umožniť poskytovať lepšie a konzistentnejšie služby pre všetkých žiadateľov so špecifickým zameraním na NCP s menšími skúsenosťami. Okrem toho sa potenciálnym žiadateľom o misie ponúknu matchmakingové aktivity, workshopy, digitálne nástroje a tiež sa nadviaže dôležitá spolupráca so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami pre misie (napr. centrami misií, platformami na implementáciu misií, sieťami NCP) s cieľom odhaliť synergie a podporiť potenciálne spoločné aktivity.

Tím NCP4Missions je zložený z 19 partnerov s vynikajúcou rovnováhou, pokiaľ ide o geografické pokrytie a rozmanitosť, ako aj príslušnosť k misiám či úrovni odbornosti a znalostí.

NCP4Missions zahŕňa partnerov zo štyroch pridružených krajín, ôsmich krajín EÚ-13 a siedmich krajín EÚ-15. Z týchto partnerov 13 predstavuje rozširujúce sa krajiny. Okrem práce na misiách mnohí členovia tímu plnia aj ďalšie súvisiace úlohy v rámci Horizontu Európa a iných programov. Na základe rôznorodých odborných znalostí konzorcia vytvára NCP4Missions jednotnú, profesionálnu a prispôsobivú sieť národných kontaktných bodov pokrývajúcich všetkých päť misií EÚ.

Posledný update stránky: 2023-12-11 12:10