NCP4HE

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: HORIZON ACADEMY: CONNECTING AND TRAINING NCPS TOWARDS A UNIFIED SUPPORT SYSTEM

Coordination and support action

Koordinátor: FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT (Španielsko)

Konzorcium pozostáva z 35 partnerov.

Trvanie projektu: apríl 2023 – marec 2028

Rozpočet CVTI SR: 41 062,50 EUR

Projekt NCP4HE spája a podporuje národných koordinátorov NCP (národných kontaktných bodov) pre program Horizont Európa a komunitu právnych a finančných NCP. Projekt podporuje užšiu a efektívnejšiu koordináciu a spoluprácu medzi rôznymi NCP prostredníctvom infraštruktúr vyvinutých v rámci projektu Bridge2HE, na ktorý projekt priamo nadviazal.

Konkrétne sa jedná najmä o portál pre NCP v Horizonte Európa a virtuálny kampus NCP, ktoré bude projekt naďalej udržiavať a rozvíjať, pričom ich rozšíri o obsah, funkcie a užívateľskú základňu.

V rámci projektu bude realizovaných veľké množstvo aktivít zahŕňajúcich školiace podujatia, e-learningové kurzy, pred-stretnutia, workshopy, neformálne rozhovory a mentorské aktivity s cieľom poskytnúť horizontálnu podporu celej komunite NPC, zlepšiť vzájomné učenie sa a vytvoriť štruktúrovaný priestor na výmenu s osobitným zameraním na nováčikov.

NCP4HE tiež pripraví pôdu pre NCP pri prechode z Horizontu Európa na ďalší, v poradí už 10. rámcový program v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a jej agentúrami, aby sa zabezpečila správna interakcia s NCP počas tohto prípravného procesu.

NCP4HE spája široké a komplexné konzorcium hostiteľských organizácií NCP z 22 členských štátov a 9 pridružených krajín, ktoré pokrývajú tri kontinenty. Okrem toho je v konzorciu zastúpených 11 z 15 rozširujúcich sa členských krajín. Projekt zahŕňa vyvážený mix národných kontaktných bodov z krajín s vyššou účasťou v programe Horizont s národnými kontaktnými miestami pochádzajúcimi z krajín s nízkou mierou účasti. Toto široké spektrum partnerov je tu na to, aby zabezpečili, že projektové aktivity a výstupy budú slúžiť čo najväčšiemu počtu NCP, ale aj to, aby sa pri navrhovaní a implementácii plánovaných akcií zohľadnili potreby celej komunity.

Kontakt:

Ing. Kvetoslava Papanová

kvetoslava.papanova(at)cvtisr.sk

Ing. Marta Kollárová, PhD.

marta.kollarova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-10-20 14:48