CARE4BIO

Program: Horizont Európa

Názov projektu: Network of National Contact Points for Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Projekt ID: 101059839

Typ akcie: Horizon - CSA

Koordinátor:                     

IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREVNAS

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGYHELLAS

Konzorcium: 26 partnerov

Trvanie projektu: 67 mesiacov

Rozpočet CVTI SR: 24 500,00 EUR 

Cieľ projektu: CARE4BIO je projekt zameraný na nadnárodnú spoluprácu národných kontaktných bodov pre klaster 6, spoluprácu medzi klastrami v rámci 2. piliera, ale aj s inými časťami programu, ako je napríklad rozširovanie účasti. 26 partnerov predstavuje dobre vyváženú sieť partnerov kombinujúcich všetky úrovne relevantných skúseností a odborných znalostí.

Konečným cieľom projektu je zvýšiť všeobecnú úroveň podpory pre potenciálnych žiadateľov programu Horizont Európa a prispieť tak k zvýšeniu kvality prostredníctvom naplnenia cieľov ako:

  • harmonizovať služby NCP a zvyšovať ich kvalitu prostredníctvom nadnárodnej spolupráce,
  • znížiť vstupné bariéry pre žiadateľov, najmä v menej aktívnych členských štátoch, a zvýšiť kvalitu predkladaných návrhov,
  • informovať európsku komunitu výskumu a vývoja o prierezových synergiách v rámci programu Horizont Európa.

Kontakt:

natasa.hurtova(at)cvtisr.sk


Sledujte nás na... websiteLinkedIn │ Twitter │ YouTube

Prihláste sa... na odber newslettra


Posledný update stránky: 2023-12-11 13:09