NCP4Industry

Program: Horizont Európa

Horizon Coordination and support action

Celý názov projektu:  The European Network of HE Cluster 4 Industry National Contact Points

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA – APRE (Taliansko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 16 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.06.2022 – 31.05.2025

Rozpočet CVTI SR: 38 818,75 EUR

Strategickým cieľom projektu NCP4Industry je stanoviť základ pre rovnaké a konzistentné služby Národných kontaktných bodov v priemyselnom sektore, a to uľahčením nadnárodnej spolupráce medzi NCP v rámci Klastra 4 – časť priemysel, a podporovaním obehu vedomostí, zdieľaním osvedčených postupov a propagovaním príležitostí relevantných pre výskumné a inovačné komunity v oblasti priemysel.

Aktivity projektu NCP4Industry: 

V rámci projektu sa plánujú organizovať rôzne tréningy a podujatia pre NCP, ako aj súbory nástrojov a cirkulácia informácií. Projekt sa neorientuje len na podujatia pre Národné kontaktné body, ale aj podujatia pre potenciálnych účastníkov výziev na podávanie projektových návrhov v rámci Horizont Európa, ako sú napr. brokerage eventy, workshopy a eventy, v rámci ktorých sa bude robiť proposal check.

Sieť NCP4Industry bude spolupracovať aj s ostatnými NCP sieťami pre Klaster 4 – a to so sieťou pre oblasť digitalizácia a oblasť vesmír. 


Kontakt:

Mgr. Erika Hlavatá

erika.hlavata(at)cvtisr.sk

RNDr. Ing. Anna Krivjanská
anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:08