MSCA-NET

Program: Horizont Európa

Celý názov projektu: MSCA-NET: Cooperation and Support for MSCA NCPs

Koordinátor: VEREIN EURESEARCH - ASSOCIATION EURESEARCH (Švajčiarsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 29 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.03.2022 – 28.02.2025

Rozpočet CVTI SR v projekte: 37 718  EUR

MSCA-NET je 3-ročný projekt typu CSA, s cieľom podporovať Národné kontaktné body nominované pre oblasti Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) a uľahčiť spoluprácu medzi nimi, s víziou neustáleho skvalitňovania a harmonizácie služieb poskytovaných po celej Európe. Zároveň si za cieľ kladie zjednodušiť prístup potenciálnych žiadateľov k výzvam MSCA, predovšetkým v krajinách s nižšou mierou participácie vo výzvach rámcového programu Horizont Európa.

Projektové aktivity zahŕňajú vypracovanie súboru nástrojov pre národné kontaktné body a vedeckú komunitu; podporu rozvoja služieb a kariérneho rastu pre národné kontaktné osoby vo forme školení, twinningov a mentoringu; tvorbu didaktických inštrumentov pre výskumných pracovníkov či manažérov výskumu; ako aj strategický rozvoj kapacít a vytváranie synergií so zainteresovanými stranami v akademickom a neakademickom sektore.

Kontakt: zuzana.reptova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:10