Access2EIC

Program: Horizont 2020

Celý názov projektu: Capacity-building and transnational cooperation for National Contact Points (NCPs) for the EIC and Access to Risk Finance

Coordination and support action

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: september 2019 – august 2021

Rozpočet CVTI SR: 27 150 EUR

Acess2EIC je projekt na podporu a zefektívnenie práce siete národných kontaktných bodov pre „Inovácie v MaSP“ a „Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie“ identifikovaním a zdieľaním osvedčených praktík a zvyšovaním všeobecnej úrovne podpory smerom k žiadateľom o grant.

Access2EIC je pokračovaním projektu Access4SMEs, v rámci ktorého bolo spracovaných niekoľko užitočných výstupov pre žiadateľov o SME Instrument. Nový projekt Access2EIC spája pod seba obe oblasti začlenené pod Európsku inovačnú radu (European Innovation Council, EIC): Pathfinder aj Accelerator.

 

Kontakt:

lucia.davidova(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:47