LASERLAB EUROPE

Program: Horizont 2020

Research and Innovation action

Celý názov projektu:  The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures

Koordinátor: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Francúzsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR (pôvodne ako Medzinárodné laserové centrum) + ďalších 29 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.12.2019 – 30.11.2024

Rozpočet CVTI SR: 106 250 EUR

LASERLAB-EUROPE je európske konzorcium veľkých národných laserových výskumných infraštruktúr, pokrývajúce pokročilú laserovú vedu a aplikácie vo väčšine oblastí výskumu a technológií, s osobitným dôrazom na oblasti s vysokým priemyselným a sociálnym vplyvom, ako sú bio- a nanofotonika, materiálové analýzy, biológia a medicína.

Laserová technológia je kľúčovým hnacím motorom inovácií pre veľmi rozmanité aplikácie a produkty v mnohých oblastiach modernej spoločnosti, čím výrazne prispieva k hospodárskemu rastu. Prostredníctvom svojho strategického prístupu sa LASERLAB-EUROPE zameriava na posilnenie vedúceho postavenia Európy v tejto kľúčovej oblasti. Uľahčuje koordináciu činností laserového výskumu v rámci Európskeho výskumného priestoru tým, že integruje výskumnú infraštruktúru vo väčšine európskych členských štátov a poskytuje koordinované a efektívne služby výskumným pracovníkom vo vede a priemysle.

Hlavnými cieľmi LASERLAB-EUROPE sú:

  • podporovať používanie pokročilých laserov a laserových technológií na výskum a inovácie v európskom rozsahu,
  • slúžiť multidisciplinárnej užívateľskej komunite z akademickej obce i priemyslu poskytnutím prístupu ku komplexnému súboru pokročilých kľúčových inštalácií laserového výskumu,
  • zvýšiť personálne kapacity v oblasti laserov školením nových užívateľov vrátane nových oblastí vedy a techniky a z geografických oblastí Európy, kde sú komunity užívateľov laserov stále menej rozvinuté,
  • zlepšiť ľudské a technické zdroje prostredníctvom výmeny technológií a zdieľania odborných znalostí medzi laserovými odborníkmi a prevádzkovateľmi v celej Európe prostredníctvom koordinovaných spoločných výskumných činností, ktoré umožňujú výskum, inovácie a aplikácie na svetovej úrovni presahujúce súčasný stav techniky.

Kontakt:

RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

dusan.chorvat(at)cvtisr.sk

https://www.laserlab-europe.eu/

Posledný update stránky: 2024-01-16 18:56