Európska Noc výskumníkov 2022 - 2023

Európska Noc výskumníkov 2022 - 2023

Program: HORIZONT EUROPE

Coordination and support action

Celý názov projektu: European Researchers Night 2022-2023

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: máj 2022 – december 2023

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 37 250 €

Európska noc výskumníkov (ERN) na Slovensku je najväčšie podujatie popularizácie vedy pre široké publikum, ktoré sa koná pravidelne každý rok. Od roku 2007 je etablovaným vedeckým podujatím, ktoré vďaka interaktívnemu programu približuje vedu a inovácie k širokej verejnosti. ERN sa tradične koná v septembri na nezvyčajných miestach – vedecké show v nákupných centrách, rad sprievodných podujatí v múzeách a observatóriách, diskusie, prednášky a rôzne súťaže. Inovatívne formáty, priame interakcie s vedcami a neformálne prostredie projektu zahŕňa stovky výskumníkov a priťahuje tisíce návštevníkov každý rok. Vedecká show v rámci ERN láka aj náhodných návštevníkov a ľudí, ktorých by téma za normálnych okolností nezaujímala. Prostredníctvom interaktívneho programu pozýva návštevníkov na vedecké experimenty, demonštrácie, diskusie a prednášky a poskytuje príležitosť na dialóg medzi vedeckou komunitou a širokou verejnosťou. ERN sa zameriava tiež na mladých ľudí a študentov, ktorým sa snaží priblížiť vedu ako aj príležitosti ktoré pre nich môže predstavovať. Touto formou sa ich tiež snaží motivovať a nasmerovať k vedeckej kariére.

www.nocvyskumnikov.sk

Kontakt: lubomir.bilsky(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-11 13:07