Detaily

< späť
meno Jakubíčková, Miriam, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
4.1 ODBOR EKONOMICKO-HOSPODÁRSKY
4.1.2 Oddelenie správy budov
4.1.2.4 Podateľňa a registratúrne stredisko
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť prízemie / č. 047 (podateľňa)
telefón 02/69 253 155
fax 02/ 69 253 185
e-mail ...@cvtisr.sk miriam.jakubickova