85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Putalová, Andrea, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
funkčné zaradenie riaditeľka NCP VaT
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 211
telefón 02/69 253 128
mobil 0918 976 302
fax 02/ 69 253 182
e-mail ...@cvtisr.sk andrea.putalova
×