Detaily

< späť
meno Jandorf, Branislav, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.1 ODBOR AKVIZÍCIE A SPRACOVANIA
5.1.3 Oddelenie digitalizácie, repozitárov a archivácie
funkčné zaradenie vedúci oddelenia
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 1. posch. / č. 132
telefón 02/69 253 147
e-mail ...@cvtisr.sk branislav.jandorf