Štatistická ročenka (publikácia)

Publikácia obsahuje štatistické informácie o školách a školských zariadeniach za príslušný školský rok približne na 1000 stranách. Kvôli prehľadnosti údajov je publikácia rozdelená do 7 separátov. Separáty sú publikované samostatne hneď po spracovaní údajov za príslušné typy škôl a školských zariadení.

Jednotlivé separáty sa poskytujú podľa rozdeľovníka. Zvyšné publikácie (približne 10 ks z každého separátu) je možné získať na základe písomnej objednávky do vyčerpania celého nákladu osobne na CVTI SR. Publikácia v tlačenej forme je pre verejnosť prístupná vo viacerých inštitúciách v SR.


Ďalšie štatistické informácie sú k dispozícii v časti:
Prehľady - základné ukazovatele za jednotlivé školy - MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ (publikácie)
Zoznamy - adresa, kontakt na školu/zariadenie a počet žiakov resp. klientov, stravníkov, ubytovaných
Časové rady - súhrnné údaje za SR podľa druhu školy/zariadenia a zriaďovateľa od roku 1989

Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/69 295 621 e-mail: jana.cabalova@cvtisr.skTáto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Posledný update stránky: 2021-09-08 13:31