Štatistická ročenka - zariadenia na voľný čas

Údaje za zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže (centrá voľného času, strediská záujmovej činnosti) sú súčasťou zeleného separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň okresu). Separát vychádza vo februári príslušného školského roku.


Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 - XLS
za príslušný školský rok

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2023Posledný update stránky: 2024-03-08 06:33