Štatistická ročenka - základné školy

Údaje za základné školy sú súčasťou tmavomodrého separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň okresu). Separát vychádza v decembri príslušného školského roku.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 - excell
za príslušný školský rok

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012  2012/2013 2013/2014  2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024

Tabuľky zo spracovania údajov k 15. 9. 2023

Ďalšie údaje - publikácia Prehľad základných škôl - vybrané ukazovatele za jednotlivé ZŠ z posledného spracovania údajov.

Posledný update stránky: 2023-11-24 14:51