Prehľad základných škôl

Zoznam základných škôl v SR podľa územia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka a druhu organizácie vyučovania, ktorú ZŠ zabezpečuje.

Školský rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa ZŠ, triedy a žiaci v ročníku 1. - 4. a 5.- 9., učitelia a asistenti.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa a vyučovacieho jazyka
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl

Základné školy (veľkosť súboru do 180 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.

Posledný update stránky: 2023-11-24 14:10