Zisťovanie kvalifikovanosti

Zber údajov o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov prebiehal v roku 2014 v mesiacoch marec - apríl. Výsledky tohto zberu si môžete prezrieť v nasledujúcich súboroch. V oboch sú rovnaké tabuľky a grafy s výsledkami, súbory sa líšia len svojim formátom.

Výsledky zisťovania kvalifikovanosti 2014 vo formáte PDF (2,8 MB)

Výsledky zisťovania kvalifikovanosti 2014 vo formáte XLS (1,7 MB)

Ak vás zaujímajú výsledky z predchádzajúceho zberu v r. 2009, tie sú tu:
Výsledky zisťovania kvalifikovanosti 2009 vo formáte pdf (2,4 MB) a  excell (1,4 MB)
Upozornenie: v tabuľke č. 15 bola chyba, ktorá bola opravená 14.3.2011.

Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Časť štátne školy a školské zariadenia - dáva prehľad a základné identifikačné údaje o štátnych školách v rámci celej Slovenskej republiky, ktoré boli zaradené a evidované v registri škôl a školských zariadení. Školy sú zaradené do jednotlivých krajov a v rámci kraja zoradené podľa okresov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. spravuje Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky.

Publikácia (v časti stredné školy: gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy a strediská praktického vyučovania) okrem prehľadu škôl, obsahuje aj oficiálne schválené študijné a učebné odbory, ktoré pre jednotlivé stredné školy schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V prípade potreby kontaktujte sa prosím na Bc. Martin Kováč , tel.č. 02/692 95 412 alebo mailom na martin.kovac@cvtisr.skTáto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .

Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Časť neštátne školy a školské zariadenia - obsahuje základné identifikačné a kontaktné údaje cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. Odbory vzdelania na stredných školách boli schválené MŠ SR už aj na školský rok 2015/16.
V prípade potreby kontaktujte sa prosím na Bc. Martin Kováč, tel.č. 02/692 95 412 alebo mailom na martin.kovac@cvtisr.sk.

Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Prehľady škôl

Publikácie obsahujú adresy škôl a vybrané štatistické informácie o jednotlivých školách za príslušný školský rok. Publikácie vychádzajú po ukončení spracovania v októbri až decembri.
Jednotlivé publikácie sa poskytujú podľa rozdeľovníka. Zvyšné publikácie (približne 10 ks z každej publikácie) je možné získať na základe písomnej objednávky do vyčerpania celého nákladu publikácie.

Materské školy
Špeciálne materské školy a špeciálne triedy pri MŠ
Základné školy
Špeciálne základné školy a špeciálne triedy pri ZŠ
Základné umelecké školy
Stredné školy
Vysoké školy

Súbory pre materské, základné a stredné školy sú rozdelené podľa krajov.
Súbory v Prehľade vysokých škôl sú za jednotlivé vysoké školy v členení podľa fakúlt.

Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/69 295 621 (620), e-mail: jana.cabalova(at)cvtisr.sk Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Posledný update stránky: 2021-11-25 12:28