Prehľad špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ

Zoznam špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri bežných ZŠ v SR podľa územia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka a postihnutia.

Školský rok 2019/2020


V prehľade je uvedená adresa špeciálnej ZŠ resp. ZŠ, pri ktorej je zriadená špeciálna trieda, počet tried, žiakov a pedagogických zamestnancov.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihu za špeciálne ZŠ
Prehľad - zoznam jednotlivých špeciálnych ZŠ

Špeciálne základné školy a špeciálne triedy pri ZŠ (veľkosť súboru do 130 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Špeciálne triedy pri ZŠ


Súčasťou Prehľadu je zoznam špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ podľa postihu (veľkosť súboru do 230 kB). V prehľade sú jednotlivé školy zoradené podľa postihu.

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2020-01-02 11:37