Prehľad špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ

Zoznam špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri bežných ZŠ v SR podľa územia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka a postihnutia.

Školský rok 2023/2024


V prehľade je uvedená adresa špeciálnej ZŠ resp. ZŠ, pri ktorej je zriadená špeciálna trieda, počet tried, žiakov a pedagogických zamestnancov.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihu za špeciálne ZŠ
Prehľad - zoznam jednotlivých špeciálnych ZŠ

Špeciálne základné školy

Špeciálne triedy pri ZŠ

Špeciálne ZŠ a špeciálne triedy pri ZŠ podľa postihu

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2023-12-07 14:22