85vyrocie.cvtisr.sk

Štatistická ročenka - špeciálne školy

Údaje za špeciálne materské, základné a stredné školy, špeciálne triedy a individuálnu integráciu sú súčasťou oranžového separátu štatistickej ročenky školstva. Do roku 2005 boli súčasťou tmavomodrého separátu. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa, územnej príslušnosti (úroveň kraja) a postihu. Údaje o individuálnej integrácii sa zverejňujú od roku 2006. Separát vychádza v decembri príslušného školského roku.

Spakované súbory  na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2008 - excell
za príslušný školský rok
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014  2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2022


Ďalšie údaje - publikácie:
Prehľad špeciálnych materských, špeciálnych tried - vybrané ukazovatele za jednotlivé špeciálne MŠ a špeciálne triedy pri MŠ z posledného spracovania údajov
Prehľad špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried - vybrané ukazovatele za jednotlivé špeciálne ZŠ a špeciálne triedy pri ZŠ z posledného spracovania údajov
Prehľad špeciálnych stredných škôl, špeciálnych tried - vybrané ukazovatele za jednotlivé špeciálne SŠ a špeciálne triedy pri SŠ z posledného spracovania údajov

Posledný update stránky: 2022-12-13 10:35
×