Prehľad stredných škôl

  • Zoznam stredných škôl v SR podľa typu školy, územia a zriaďovateľa.
  • Zoznam študijných a učebných odborov stredných škôl.

Školský rok 2019/2020

V prehľade je uvedená adresa školy, počet žiakov podľa ročníkov, novoprijatých a absolventov podľa formy, druhu, odboru, dĺžky štúdia a vyučovacieho jazyka odboru. Prehľad vychádza v októbri príslušného školského roku.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa formy a druhu štúdia
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl s odbormi

Gymnáziá a stredné športové školy (excell - veľkosť súboru do 130 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Stredné odborné školy (excell - veľkosť súboru do 320 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Konzervatóriá

Špeciálne stredné školy (excell - veľkosť súboru do 120 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Špeciálne triedy pri bežných školách
  excell

Prehľad študijných a učebných odborov (excell - veľkosť súboru do 1,4 MB)
V prehľade je za každý odbor uvedená adresa školy, na ktorej sa odbor vyučuje, počet žiakov podľa ročníkov a absolventov podľa druhu, dĺžky štúdia a vyučovacieho jazyka odboru. Prehľad vychádza v októbri príslušného školského roku.
Súbor obsahuje hárky: Skratky, Rekap a jednotlivé hárky pre každú skupinu odborov .

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.

Posledný update stránky: 2019-11-11 12:15