Časopisy

Časopis ACADEMIA - pre učiteľov a akademických funkcionárov vysokých škôl

Časopis Mládež a spoločnosť - pre štátnu politiku a výskum mládeže

Časopis Prevencia - informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov

Časopis Informatika v škole - pre všetkých, ktorých zaujíma vyučovanie informatiky

Posledný update stránky: 2015-02-17 13:02