Časopis Prevencia

Prevencia

ISSN 1336-3689

Časopis PREVENCIA je informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva.
Je určený odbornej verejnosti a jeho cieľom je zabezpečiť prenos informácií medzi odborníkmi v predmetnej oblasti.

Adresa redakcie:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Redakčná rada Prevencie
Staré grunty 52 842 44 Bratislava 4

Tel.: 02/69 295 400 
E-mail:
maria.slovikova@cvtisr.sk - výkonný redaktor

ročník 2024
Prevencia 1/2024[pdf - pdf-obal]

ročník 2023
Prevencia 1/2023[pdf - pdf-obal] Prevencia 2-3/2023[pdf - pdf-obal] Prevencia 4/2023[pdf - pdf-obal]

ročník 2022
Prevencia 1/2022[pdf] Prevencia 2-3/2022[pdf] Prevencia 4/2022[pdf]

ročník 2021
Prevencia 1/2021[pdf] Prevencia 2-3/2021[pdf] Prevencia 4/2021[pdf]

ročník 2020

Prevencia 1/2020[pdf] Prevencia 2-3/2020[pdf] Prevencia 4/2020[pdf]

ročník 2019
Prevencia 1/2019[sk] [en] Prevencia 2-3/2019[sk] [en] Prevencia 4/2019[sk] [en]

ročník 2018
Prevencia 1-2/2018[sk] [en] Prevencia 3/2018[sk] [en] Prevencia 4/2018[sk] [en]

ročník 2017
Prevencia 1/2017[sk] [en] Prevencia 2/2017[sk] [en] Prevencia 3/2017[sk] [en] Prevencia 4/2017[sk] [en]

ročník 2016
Prevencia 4/2016[sk] [en] Prevencia 2-3/2016[sk] [en] Prevencia 1/2016 [sk] [en]

ročník 2015
Prevencia 4/2015[sk] [en] Prevencia 2-3/2015[sk] [en] Prevencia 1/2015 [sk] [en]

ročník 2014
Prevencia 4/2014 [sk] [en] Prevencia 3/2014 [sk] [en] Prevencia 1-2/2014 [sk] [en]

ročník 2013
Prevencia 4/2013 [sk] [en] Prevencia 3/2013 [sk] [en] Prevencia 1-2/2013 [sk] [en]

ročník 2012
Prevencia 4/2012 [sk] [en] Prevencia 3/2012 [sk] [en] Prevencia 2/2012 [sk] [en] Prevencia 1/2012 [sk] [en]

ročník 2011
Prevencia 4/2011 [sk] [en] Prevencia 3/2012 [sk] [en] Prevencia 2/2011 [sk] [en] Prevencia 1/2011 [sk] [en]

ročník 2010
Prevencia 4/2010 [sk] [en] Prevencia 3/2010 [sk] [en] Prevencia 1-2/2010 [sk]

ročník 2009
Prevencia 4/09 Prevencia 3/09 Prevencia 2/09 Prevencia 1/09

ročník 2008
Prevencia 4/08 Prevencia 3/08 Prevencia 2/08 Prevencia 1/08

ročník 2007
Prevencia 4/07 Prevencia 3/07 Prevencia 2/07 Prevencia 1/07

ročník 2006
Prevencia 4/06 Prevencia 3/06 Prevencia 2/06 Prevencia 1/06

ročník 2005
Prevencia 4/05 Prevencia 3/05 Prevencia 2/05 Prevencia 1/05
Posledný update stránky: 2024-05-15 09:48