Prevencia - ročník 2018 /SK

Obsah 4/2018

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY

Znížená známka zo správania u žiakov základných a stredných škôl v SR
Mária Slovíková
              
Práva dieťaťa v názoroch žiakov základných a stredných škôl      
Marcela Bieliková

Vyhodnocovanie pravdivosti príspevkov uverejňovaných na sociálnych sieťach z pohľadu vysokoškolských študentov
Lucia Sabová, Nikoleta Hubková
 

PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY
Individuálny reedukačný program v špeciálnom výchovnom zariadení - východiská a skúsenosti
Albín Škoviera, Monika Vojtášková


INFORMAČNÉ ČLÁNKY
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o modernizácii vzdelávania v EÚ
Miron Zelina

Konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“
Eva Gajdošová

Obsah 3/2018

TEORETICKÉ ČLÁNKY

Preventivní aktivity jako součást práce dětského domova
Slávka Hýblová

Emocionálna inteligencia adolescentov
Dominika Pavligová

Intelektovo nadaní žiaci a šikana
Dušan Fábik
 

ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Skúsenosti adolescentov s pornografiou na internete
Lenka Družkovská

Spolupráca medzi rodinou a školou žiaka s ADHD a ADD v bežnej základnej škole
Margita Feranská

Činnosť centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v školskom roku 2016/2017
Mária Slovíková
 

DISKUSIE 
Poruchy správania ako terminus technicus
Albín Škoviera, Ján Gábriš
 

LEGISLATÍVA

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

 

Obsah 1-2/2018

 
TEORETICKÉ ČLÁNKY
 
Socio-emočná podpora nadaných žiakov s Aspergerovým syndrómom
Dušan Fábik

Poďme sa porozprávať o inklúzii
Emil Komárik
 


ČLÁNKY Z PRIESKUMU, VÝSKUMU A ANALÝZY
Pohľad žiakov základných a stredných škôl  na prejavy extrémizmu
Marianna Pétiová

Názory pedagógov na vzdelávanie ľudských práv
Marcela Bielikova 

Preventívne programy realizované centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mária Slovíková
 

PRACOVNO-METODICKÉ ČLÁNKY
Čo robiť, keď dochádzajú nápady? Spoľahnite sa na Walt Disney metódu
Silvia Langermann
 

RECENZIE
Kuruc, M.: Akademická a prosociálna  motivácia  v škole 
Miron Zelina
 
Výchovno-vzdelávací projekt:  „Čo sme si, to sme si, vypime  si? Dievčatá...“
Miron Zelina

Posledný update stránky: 2019-02-01 11:31