Mládež a spoločnosť

Mládež a spoločnosť

Časopis Mládež a spoločnosť vznikol v roku 1990 ako jeden zo zdrojov informácií a  možností výmeny názorov  na problematiku života  mládeže v meniacej sa spoločnosti. V roku 1995 sa  pretransformoval do vedeckého časopisu pre otázky štátnej politiky a výskum mládeže a je vydávaný v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Má stabilnú redakčnú radu, ktorá sa pravidelne stretáva.  Časopis  „Mládež a spoločnosť“ má tieto stabilné rubriky: Úvahy, problémy,  Z výskumu,  Zo zahraničia, Informácie a Recenzie.

Vychádza  štvrťročne, v náklade 250 ks. Má vypracovaný adresár odberateľov a je distribuovaný aj do zahraničia. Obsah časopisu má anglickú verziu a kľúčové príspevky sú doplnené anotáciami v anglickom jazyku.

ISSN 1335-1109
EV 552/08

Adresa redakcie:
CVTI SR
Redakčná rada Mládež a spoločnosť
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Tel.: 02/69295424
Mail: marianna.petiova@cvtisr.sk

 

ročník 2024

Mládež a spoločnosť 1-2/24

ročník 2023

Mládež a spoločnosť 4/23
Mládež a spoločnosť 2-3/23
Mládež a spoločnosť 1/23

ročník 2022

Mládež a spoločnosť 4/22
Mládež a spoločnosť 2-3/22
Mládež a spoločnosť 1/22

ročník 2021

Mládež a spoločnosť 3-4/21
Mládež a spoločnosť 2/21
Mládež a spoločnosť 1/21

        ročník 2020

         Mládež a spoločnosť 4/20
         Mládež a spoločnosť 3/20
         Mládež a spoločnosť 2/20
         Mládež a spoločnosť 1/20

ročník 2019

Mládež a spoločnosť 3-4/19
Mládež a spoločnosť 2/19
Mládež a spoločnosť 1/19

ročník 2018

Mládež a spoločnosť 3-4/18
Mládež a spoločnosť 2/18
Mládež a spoločnosť 1/18

ročník 2017

Mládež a spoločnosť 4/17
Mládež a spoločnosť 3/17
Mládež a spoločnosť 2/17
Mládež a spoločnosť 1/17

ročník 2016

Mládež a spoločnosť 4/16
Mládež a spoločnosť 3/16
Mládež a spoločnosť 2/16
Mládež a spoločnosť 1/16

ročník 2015

Mládež a spoločnosť 4/15
Mládež a spoločnosť 3/15
Mládež a spoločnosť 2/15
Mládež a spoločnosť 1/15

ročník 2014

Mládež a spoločnosť 3-4/14
Mládež a spoločnosť 2/14
Mládež a spoločnosť 1/14

ročník 2013

Mládež a spoločnosť 4/13
Mládež a spoločnosť 3/13
Mládež a spoločnosť 2/13
Mládež a spoločnosť 1/13

ročník 2012

Mládež a spoločnosť 4/12
Mládež a spoločnosť 3/12
Mládež a spoločnosť 2/12
Mládež a spoločnosť 1/12

ročník 2011

Mládež a spoločnosť 4/11
Mládež a spoločnosť 3/11
Mládež a spoločnosť 2/11
Mládež a spoločnosť 1/11

ročník 2010

Mládež a spoločnosť 4/10
Mládež a spoločnosť 3/10
Mládež a spoločnosť 2/10
Mládež a spoločnosť 1/10

ročník 2009

Mládež a spoločnosť 4/09
Mládež a spoločnosť 3/09
Mládež a spoločnosť 2/09
Mládež a spoločnosť 1/09

ročník 2008

Mládež a spoločnosť 4/08
Mládež a spoločnosť 3/08
Mládež a spoločnosť 2/08
Mládež a spoločnosť 1/08

ročník 2007


Mládež a spoločnosť 4/07
Mládež a spoločnosť 3/07
Mládež a spoločnosť 2/07
Mládež a spoločnosť 1/07

Posledný update stránky: 2024-06-04 09:40