Analýzy, prognózy, štúdie

Regionálne školstvo:

Trendové a štatistické analýzy:

a1) Vývojové tendencie ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

a2) Sprievodca neštátnymi školami  

a3) Nezanestnanosť absolventov stredných škôl 

Kvantitatívne prognózy:

b0) Prognózovanie kvantitatívnych ukazovateľov v regionálnom školstve (metodológia)

b1) Prognóza vývoja ukazovateľov materských a základných škôl do roku 2025

b2) Prognóza stredných škôl do roku 2025 

Vysoké školstvoZariadenia voľného času detí a mládeže:

Činnosť CVČ a ŠSZČ


Tretí sektor:
 
Činnosť občianskych združení DaM
Prehľad činnosti ICM

Posledný update stránky: 2023-06-07 09:35