Štatistika informačných centier mladých

Za účelom získavania informácií o činnosti informačných centier mladých prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie prostredníctvom štatistického výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých.

Zber údajov za rok 2012 bude priebiehať v januári 2013.


Prehľad činnosti ICM za rok 2010  pdf

formulár výkazu Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých za rok 2011 pdf  excell

formulár výkazu Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých za rok 2013  pdf  excell

metodické pokyny k vyplneniu výkazu  pdf

sumárny výkaz za rok 2012  pdf

adresár informačných centier mladých  excell

Posledný update stránky: 2014-09-09 09:05