Činnosť občianskych združení detí a mládeže

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Za rok 2013 sa zber realizuje prostredníctvom webovej aplikácie v januári 2014.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese http://web.uips.sk/ozPosledný update stránky: 2014-09-09 08:27