85vyrocie.cvtisr.sk

Centrá voľného času a Školské strediská záujmovej činnosti

Prehľad vybraných ukazovateľov za CVČ a ŠSZČ v roku 2010 - analytický výstup prináša informácie o rozšírení siete voľnočasových zariadení ako aj vyhodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti, nepravidelnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, metodickej a odbornej činnosti.Adresár zariadení voľného času k 28.9.2011
Adresár centier voľného času cvc2011.xls
Adresár školských stredísk záujmovej činnosti sszc2011.xls

Posledný update stránky: 2014-09-04 15:49
×