Prehľad špeciálnych MŠ a špeciálnych tried pri MŠ

Zoznam špeciálnych materských škôl a špeciálnych tried pri bežných MŠ v SR podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihnutia.

Školský rok 2019/2020

V prehľade je uvedená adresa špeciálnej MŠ resp. MŠ, pri ktorej je zriadená špeciálna trieda, počet tried, detí a pedagogických zamestnancov.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihu za špeciálne MŠ
Prehľad - zoznam jednotlivých špeciálnych MŠ

Špeciálne materské školy a špeciálne triedy pri MŠ (excel - veľkosť súboru do 80 kB)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Špeciálne triedy pri MŠ


Súčasťou Prehľadu je zoznam špeciálnych MŠ a špeciálnych tried pri MŠ podľa postihu (excel - veľkosť súboru do 80 kB). V prehľade sú jednotlivé školy zoradené podľa postihu.

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2020-01-02 10:59