Prehľad špeciálnych MŠ a špeciálnych tried pri MŠ

Zoznam špeciálnych materských škôl a špeciálnych tried pri bežných MŠ v SR podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihnutia.

Školský rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa špeciálnej MŠ resp. MŠ, pri ktorej je zriadená špeciálna trieda, počet tried, detí a pedagogických zamestnancov.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihu za špeciálne MŠ
Prehľad - zoznam jednotlivých špeciálnych MŠ

Špeciálne materské školy

Špeciálne triedy pri MŠ

Špeciálne MŠ a špeciálne triedy pri MŠ podľa postihu


Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2023-12-07 14:21