Prehľad materských škôl

Zoznam materských škôl v SR podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka.

Školský rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa MŠ, počet tried a detí podľa druhu starostlivosti, ktorú MŠ zabezpečuje, prípravných tried za predchádzajúci školský rok a pedagogických zamestnancov.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 3 hárky:
Skratky - použité skratky v publikácii
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa a výchovného jazyka
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl

Materské školy ( excell - veľkosť súboru do 180 kB):

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2023-11-15 13:03