Prehľad základných umeleckých škôl

Zoznam základných umeleckých škôl v SR podľa územia, zriaďovateľa, odboru štúdia.

Školský rok 2023/2024

V prehľade je uvedená adresa ZUŠ, počet žiakov, študujúcich podľa odboru štúdia a učiteľov. Samostatne sú uvedené ZUŠ s hudobným odborom - počet žiakov podľa jednotlivých hudobných nástrojov. Prehľad vychádza v decembri príslušného školského roku.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Každý súbor obsahuje 2 hárky:
Rekapit - nápočet údajov za kraj podľa územia a zriaďovateľa
Prehľad - zoznam jednotlivých škôl


Základné umelecké školy (veľkosť súboru do 130 kB)
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Prehľad ZUŠ s hudobným odborom

V prehľade je za každý odbor uvedená adresa školy, na ktorej sa odbor vyučuje, počet žiakov podľa jednotlivých hudobných nástrojov.

Ďalšie údaje - publikácia Štatistická ročenka školstva.Posledný update stránky: 2023-12-14 07:23