Štatistická ročenka - vysoké školy

Údaje za vysoké školy sa uvádzajú v svetlomodrom separáte štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a jednotlivých škôl a fakúlt. Separát vychádza vo februári príslušného akademického roku.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 - XLS
za príslušný akademický rok
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010
2011/2012  2012/2013  2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 31. 10. 2023
(údaje o absolventoch za kalendárny rok 2023)


Ďalšie údaje - publikácia Prehľad vysokých škôl - vybrané ukazovatele za jednotlivé fakulty z posledného spracovania údajov.

Posledný update stránky: 2024-01-24 08:32