85vyrocie.cvtisr.sk

Štatistická ročenka - konzervatóriá

Údaje za konzervátóriá sú súčasťou hnedého separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň kraja). Separát vychádza v októbri príslušného školského roku.
Do roku 2008/2009 sa údaje za konzervatóriá vykazovali ako druh strednej odbornej školy. Od roku 2008/2009 podľa zákona 245/2008 Z.z. sa uvádzajú samostatne.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: XLS
za príslušný školský rok
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014  2014/2015  2015/2016 
 2016/2017  2017/2018 2018/2019 2019/2020
2020/2021 2021/2022 2022/2023


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2022

Počet škôl podľa foriem štúdia organizovaných školou
podľa vyučovacieho jazyka školy
Učebne, vyučovanie v 2. zmene
Triedy úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
Žiaci úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
podľa druhu štúdia a ročníkov
opakujúci
v odbornom výcviku a praxi
Novoprijatí žiaci do 1. ročníka, absolventi štúdia za minulý školský rok
Žiaci podľa štátneho občianstva a národnosti
Žiaci učiaci sa cudzí jazyk
Zamestnanci a učitelia
Žiaci, novoprijatí, absolventi podľa druhu a odborov štúdiaĎalšie údaje - publikácia Prehľad konzervatórií - vybrané ukazovatele za jednotlivé konzervatóriá z posledného spracovania údajov.Posledný update stránky: 2022-12-15 10:00
×