85vyrocie.cvtisr.sk

Štatistická ročenka - stravovanie detí a mládeže

Údaje za zariadenia stravovania detí a mládeže sú súčasťou zeleného separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň okresu). Separát vychádza v marci príslušného školského roku.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 - XLS
za príslušný kalendárny rok

2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013  2014
2015 2016  2017  2018
2019 2020 2021 2022

 
Tabuľky z posledného spracovania údajov k 31. 12. 2022Posledný update stránky: 2023-02-06 08:47
×