Štatistická ročenka - gymnáziá

Údaje za gymnáziá sú súčasťou hnedého separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň kraja). Separát vychádza v októbri príslušného školského roku.

 

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2008 - XLS
za príslušný školský rok
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014  2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2023

Počet škôl podľa foriem štúdia organizovaných školou
podľa vyučovacieho jazyka školy
Učebne, vyučovanie v 2. zmene
Triedy úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
Žiaci úhrnom podľa ročníkov
podľa vyučovacieho jazyka
podľa druhu štúdia a ročníkov
opakujúci
v odbornom výcviku a praxi
Novoprijatí žiaci do 1. ročníka, absolventi štúdia za minulý školský rok
Žiaci podľa štátneho občianstva a národnosti
Žiaci učiaci sa cudzí jazyk
Zamestnanci a učitelia
Žiaci, novoprijatí, absolventi podľa druhu a odborov štúdia


Ďalšie údaje - publikácia Prehľad gymnázií - vybrané ukazovatele za jednotlivé gymnáziá z posledného spracovania údajov.Posledný update stránky: 2023-12-15 07:38