85vyrocie.cvtisr.sk

Štatistická ročenka - špeciálne výchovné zariadenia

Údaje za špeciálne výchovné zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá) sú súčasťou zeleného separátu štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň kraja). Separát vychádza vo februári príslušného školského roku.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 - XLS
za príslušný školský rok

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017  2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 15. 9. 2023

Posledný update stránky: 2023-11-24 12:56
×