Štatistická ročenka - vysokoškolské internáty

Údaje za vysokoškolské internáty sa uvádzajú v svetlomodrom separáte štatistickej ročenky školstva. Ukazovatele sú členené podľa zriaďovateľa a jednotlivých škôl. Separát vychádza vo februári príslušného akademického roku.

Spakované súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - PDF, obsah - DOC, od 2009 XLS
za príslušný kalendárny rok

2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015  2016  2017 2018
2019 2020 2021 2022
2023


Tabuľky z posledného spracovania údajov k 31. 12. 2023Posledný update stránky: 2024-02-09 08:56