Štatistická ročenka - súhrnné tabuľky

Súhrnné údaje sú súčasťou červeného separátu štatistickej ročenky školstva. Základné ukazovatele za jednotlivé typy škôl a školských zariadení sú členené podľa zriaďovateľa a územnej príslušnosti (úroveň kraja). Separát vychádza v marci príslušného školského roku.

 

Spakované  súbory na stiahnutie s údajmi zo štatistickej ročenky školstva
formát: tabuľky - excell, obsah - word
za príslušný školský rok

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014  2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024


Tabuľky z posledného spracovania údajov za školský rok 2023/2024

 

Posledný update stránky: 2024-02-20 08:18