Rebríčky

prijímacieho konania na vysoké školy Slovenskej republiky (VŠ SR)
 

 


Rebríčky sú zostavené zo štatistiky prijímacieho konania po poslednom ukončenom prijímacom konaní na akademický rok 2023
/2024 na základe údajov poskytnutých vysokými školami.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.
Názov rebríčka Forma štúdia
Denná Externá Spolu
Vysoké školy PDF formát PDF formát PDF formát
Fakulty PDF formát PDF formát PDF formát
Študijné odbory    -    - PDF formát
Veková štruktúra PDF formát PDF formát PDF formát


Zdroj :
  - Zber údajov z prijímacieho konania na vysoké školy k 31.5. a 31.10. kalendárneho roka
  - Štatistika prijímacieho konania na vysoké školy

ČASTO HĽADÁTE :
  • Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy (v samostatnom okne) termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
  • zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
  • zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti),  PDF formát IČŠ
  • minuloročné prijímačky na vysoké školy :
     - rebríček fakúlt
     - rebríček vysokých škôl
     - PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.

♦  Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

 

 

jan.kmec@cvtisr.sk stefania.antalikova@cvtisr.sk   tel.: 02.69295612
 

 

Posledný update stránky: 2024-06-12 10:56